Környezetismeret/Betekintő/Továbbképzéseink/Akkreditált tanfolyamaink/Akkreditált tanfolyamaink - Matematika

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Útjelzo a matematika tanításához

Egy 120 órás képzés önálló 30 órás részeként folyik a munka. Kezdheted elso osztályban vagy harmadikban. Kijárhatod mindkettot egy esztendo alatt. Jövore ráépül a másodikos és negyedikes kurzus, ezt is elvégezheted egy év alatt. Beiratkozhatsz évente. Fokozatosan megismerheted a tananyagot elsotol negyedikig. Megfigyelheted bemutatóinkon ugyanazoknak a gyerekeknek a munkáját, fejlodését. A végén betekinthetsz az ötödik osztályba is. S ha tetszik, újra elölrol kezdheted!

Kinálatunk a 2004/2005-ös tanévre

Útjelzo a matematika tanításához 2. osztály

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2004/05

Cím:

Útjelzo a matematika tanításához a 2. osztályban tanítók számára

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/15/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/15/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelos: Szilágyiné Oravecz Márta

Tel.: 210 10 31/251, e-mail:

Helyszín: Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Elso foglalkozás idopontja: 2004. szeptember 29.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 28.

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 30000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

A résztvevo hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív Neményi matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az eloadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetoséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi Oravecz: Matematika 1. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

1.: A 2. osztály tananyagának épülése, a régi és új ismeretek összekapcsolódása.

2.: A szorzás értelmezése kis számkörben. A matematikaórák didaktikai felépítései.

3.: Számok a 100-as körben. A számfogalom-építés fokozatai.

4.: A számrendszeres gondolkodás alapozása.

5.: Összeadás és kivonás a százas számkörben.

6: A szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése. A szorzó- és bennfoglaló- táblák felépítése.

7.: A geometriai tapasztalatszerzo munka továbbépítése a 2. osztályban: térbeli és síkbeli alkotások, tükrözések.

8.: Szorzó- és bennfoglalótáblák összehasonlítása. Összefüggések, kapcsolatok keresése.

9.: Muveleti tulajdonságok. Az egységtörtek elokészítése.

10.: Tanulási nehézségek felismerése a 2. osztályban. A dyscalculia. Tanfolyamzárás.

Útjelzo a matematika tanításához 4. osztály

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2004/05.

Cím:

Útjelzo a matematika tanításához a 4. osztályban tanítók számára

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/17/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/17/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelos: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Tel.: 210 10 31/251, e-mail:

Helyszín: Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. <a name="_msoanchor_2"> </a><a href="#_msocom_2">[VP2]</a>

Elso foglalkozás idopontja: 2004. szeptember 27.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 26.

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 30000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

A résztvevo hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív Neményi matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az eloadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetoséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi ? Wéber: Matematika 4. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

1.: Számfogalom felújítása az 1000-es számkörben. Alaki- helyi- és valódi érték.

2.: Számok valóságtartalma. Tapasztalatszerzés az 10000-es számkör nevezetesebb számairól.

3.: Helyiérték és mértékegység.

4. : Szöveges feladatok megoldása. Az önálló feladatmegoldó képesség fejlesztésének szempontjai.

5.: Negatív szám fogalmának értelmezése. A témával kapcsolatos követelmények.

6.: Fo témák a geometria tanításában: testek építése, síkidomok, transzformációk, mérések.

7.: Térszemlélet-fejleszto játékok, tevékenységek.

8: A Halmazok-logika témakör feldolgozása. Követelmények értelmezése.

9.: Kombinatorikai feladatok megoldása. Valószínuségi játékok.

10.: Hiányosságok, fejlesztendo területek felsos szemmel. Tanfolyamzárás

2003/2004

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2003/04

Cím:

<a name="Szöveg1"></a>Útjelzo a matematika tanításához az 1. osztályban tanítók számára

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/15/2000.

Azonosító szám:

<a name="Szöveg3"></a>XXV/3/15/2000.

<a name="Szöveg24"></a>Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

<a name="Szöveg10"></a>tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelos: <a name="Szöveg6"> </a>Szilágyiné Oravecz Márta

Tel.: <a name="Szöveg20"> </a>210 10 31/251, e-mail:

Helyszín: <a name="Szöveg7"></a>Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, <a name="Szöveg12"></a>1082 Budapest, <a name="Szöveg13"> </a>Horváth Mihály tér 8.<a name="_msoanchor_3"></a> <a href="#_msocom_3"> [VP3]</a>

Elso foglalkozás idopontja: 2003. október 01.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 28.

<a name="Legördül"o1></a> <a name="Szöveg23"></a><a name="Legördül"o2></a>

<a name="Szöveg14"></a>8.00 - <a name="Szöveg15"></a>11.00 óráig

Létszám: <a name="Szöveg8"></a>30 fo

Ár: <a name="Szöveg5"></a>30000 Ft

Óraszám: <a name="Szöveg4"></a>30

Alkalmak száma: <a name="Szöveg9"></a>10

1. A program részletes leírása:

<a name="Szöveg16"></a>A résztvevo hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív Neményi matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az eloadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetoséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

<a name="Szöveg18"></a>C. Neményi ? Oravecz: Matematika 1. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

<a name="Szöveg17"></a>Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

Tematika

1. foglalkozás: A számfogalom-építés elokészítése, megalapozása. Az eszközök használata.

2. foglalkozás: Számfogalom építése. A valóságon alapuló cselekvo tapasztalatszerzésbol kiinduló tanulás

3. foglalkozás: Számok összeg- és különbségalakja. A tanító szerepe a tanulás irányításában.

4. foglalkozás: Az összeadás, kivonás háromféle értelmezése. Az értelmezést segíto tevékenységek, játékok, módszerek.

5. foglalkozás: A matematikatanulás egységes és széles alapozása. A matematika tananyag témaköreinek tartalmi feldolgozása.

6. foglalkozás: A számok valóságtartalma és egyszeru tulajdonságai. Ellenorzés, értékelés a matematika órákon.

7. foglalkozás: Geometriai tapasztalatszerzés az elso osztályban. Eszközök használata a geometria tanításában.

8. foglalkozás: Számkörbovítés, becslés, számlálás 20-ig. Számtulajdonságok, számkapcsolatok.

9. foglalkozás: Számolási eljárások tanítása.

10.foglalkozás: Függvényre vezeto szöveges feladatok. Sorozatok, Szabályjátékok.

Tanfolyamzárás.

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2003/04.

Cím:

Útjelzo a matematika tanításához a 3. osztályban tanítók számára

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/17/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/17/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelos: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Tel.: 210 10 31/251, e-mail:

Helyszín: Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. <a name="_msoanchor_4"> </a><a href="#_msocom_4">[VP4]</a>

Elso foglalkozás idopontja: 2003. szeptember 29.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 26.

8.00 ? 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 30000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

A program részletes leírása:

A résztvevo hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív Neményi matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az eloadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetoséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi ? Wéber: Matematika 3. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

Tematika

foglalkozás: Számfogalom felújítása az100-as számkörben. Tapasztalaton alapuló induktív út a matematika tanításában.

2. foglalkozás: Számkörbovítés az 1000-es számkörben. Helyiérték-rendszer.

3. foglalkozás: Bemutató: Muveletek az 1000-es számkörben. Szó- és írásbeli muveletek tanításának fokozatai.

4. foglalkozás: Különféle matematikai modellek a szöveges feladat megoldásában. Szöveges feladat megoldásának lépései.

5. foglalkozás: Mérési tapasztalatra épülo törtfogalom. A témakör tanításának fokozatai.

6. foglalkozás: Tapasztalaton alapuló szemléletformálás a geometria tanítása során. Követelmények és tevékenységek.

7. foglalkozás: Fo témák a geometria tanításában. A feladatok, tevékenységek egymásra épülése.

foglalkozás :Nyitott mondatok értelmezésének tanítása.

foglalkozás: Kombinatorikai feladatok megoldása.

foglalkozás: Dyscalculia a harmadik osztályban. Diagnosztizálás és terápia.

Tanfolyamzárás.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.