Környezetismeret/Betekintő/Továbbképzéseink/Akkreditált tanfolyamaink/Akkreditált tanfolyamaink - Logopédia

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Fejlesztés:

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

Cím:

<a name="Szöveg1"></a>A tanulási nehézségek és kezelésük az általános iskolában

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

OM 382/13/2002.

Azonosító szám:

<a name="Szöveg3"></a>OM 382/13/2002.

<a name="Szöveg24"></a>Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

<a name="Szöveg10"></a>óvodapedagógusok, tanítók, napközis nevelok

Tanfolyamfelelos: <a name="Szöveg6"></a>Hittig László

Tel.: <a name="Szöveg20"></a>210 10 31/253, e-mail: hittig@freemail.hu<a name="Szöveg21"></a>

Helyszín: <a name="Szöveg7"></a>Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, <a name="Szöveg12"></a>1082 Budapest, <a name="Szöveg13"></a>Horváth Mihály tér 8.

Elso foglalkozás idopontja: 2003. október 15.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 21.

<a name="Legördül"o1></a> <a name="Legördül"o2></a><a name="Szöveg23"></a>

<a name="Szöveg14"></a>8.00 - <a name="Szöveg15"></a>11.00 óráig

Létszám: <a name="Szöveg8"></a>24 fo

Ár: <a name="Szöveg5"></a>30000 Ft

Óraszám: <a name="Szöveg4"></a>30

Alkalmak száma: <a name="Szöveg9"></a>10

1. A program részletes leírása:

<a name="Szöveg16"></a>Közismert és statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy egyre no a tanulási nehézséggel küzdo gyermekek száma. Ez indokolja, hogy az ilyen gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak, tanítóknak a legfrissebb ismereteket és tapasztalatokat nyújtó programot szervezzünk. A tanfolyam elvégzése során a hallgatók megismerik a tanulási nehézségek fogalmát, meghatározását, diagnosztizálását, kiváltó okait és kezelésüket. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók megismerjék a diszlexia és áldiszlexia fogalmát, tüneteit, kezelését, és hogy élesen el tudják választani a többi tanulási nehézségtol. Új technikák, módszerek átadására törekszünk a tanulási nehézségek kezeléséhez. Bemutató órákon és a konzultációkon mintafeladatsorokkal, készségfejleszto feladatokkal megismertetjük a hallgatókat a gyakorlati alkalmazás lehetoségeivel. Szakirodalom ajánlásával is segítjük a jelentkezok érdeklodésének kielégítését.

2. Tanfolyami jegyzet:

<a name="Szöveg19"></a>Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 1997.; Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, reedukáció módszere B. G. Gyógypedagógiai Tanárképzo Foiskola Bp. 1998.

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

<a name="Szöveg18"></a>Bemutató fólia, számítógépes oktató programok, transzparensek, tanulói és tanítói eszközkészlet, komplex készségfejleszto feladatsorok, mintafeladatsorok

4. Hallgatói teljesítménymérés:

<a name="Szöveg17"></a>A tanúsítvány kiadásának feltétele záródolgozat elkészítése választható témában vagy taneszköz és fejleszto feladatsor összeállítása.

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

A tanfolyam idobeosztása, feltételei

1. foglalkozás október 15 . Eloadás: 3 óra

A tanulási nehézségek meghatározása, diagnosztizálása, kiváltó okai, területei; olvasás, írás, helyesírás, nyelv, figyelem, koordináció, és ügyetlenség szociális és érzelmi fejlodés

2. foglalkozás november 12. Eloadás: 3 óra

A tanulási zavarok terápiája; mozgásfejlesztés, pszichomotoros fejlesztés, szenzomotoros integráció, perceptuomotoros fejlesztése

3. foglalkozás december 10. Bemutató óra: 1 óra, Konzultáció: 1 óra Tanulási zavarok korrekciója a magyarórán 1-2 osztályban

Eloadás: 1 óra A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás írás elsajátításában

4. foglalkozás január 14. Bemutatóóra: 1 óra, Konzultáció: 1 óra Tanulási zavarok korrekciója a matematikaórán 1-2. osztályban

Eloadás 1 óra A tapasztalatszerzés szerepe a matematikatanulásban. A tanulási zavarok megelozése. Diszkalkulia és kezelése

5. foglalkozás január 28. Eloadás: 3 óra.

A diszlexia és reedukációja. Meghatározása, tünetei, vizsgálata. Az áldiszlexia kérdésköre. A diszlexia prevenciós módszer. A diszlexszia kezelése, készségfejlesztés

6. foglalkozás február 11. Bemutatóóra: 2 óra, Konzultáció: 1 óra

A logopédus szerepe az általános iskolában és az óvodában. Számítógép alkalmazása a diszlexia kezelésében

7. foglalkozás február 25. Bemutatóóra: 1 óra, Konzultáció: 1 óra

Tanulási zavarok korrekciója a magyarórán 3-4 osztály. Eloadás: 1 óra A beszédészlelési zavar tükrözodése a helyesírásba

8. foglalkozás március 10 Bemutató óra: 1 óra, Konzultáció 1 óra

A tanulási zavarok korrekciója a matematikaórán 3-4 osztály

Eloadás: 1 óra A matematika-tanítás, tanulás induktív módszere

9. foglalkozás március 24. Eloadás: 3 óra

Az óvodai megelozés jelentosége és lehetoségei a veszélyeztetett gyermekeknél. Készségfejleszto eljárások tanulási zavarral küzdo kisiskolásoknál. A dolgozatok, feladatok beadása.

10. foglalkozás április 21.

Konzultáció: 3 óra A gyakorlati alkalmazás lehetoségei a tanórákon és kiscsoportos foglalkozásokon. Tanfolyamzárás, a dolgozatok feladatok értékelése.

A továbbképzés vezetoje Hittig László. (06-30-242-15-75) Bemutató foglalkozásokat tart: Szilágyiné Oravecz Márta, Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes A továbbképzés teljesítésének formai követelményei: Minimum részvétel a továbbképzés elméleti óráinak 70, gyakorlati óráinak 75 százalékán. Záródolgozat elkészítése választható témában, vagy fejleszto feladatsor vagy önállóan készítet taneszköz összeállítása.

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2004/05.

Cím:

A tanulási nehézségek és kezelésük az általános iskolában

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

OM 382/13/2002.

Azonosító szám:

OM 382/13/2002.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

óvodapedagógusok, tanítók, napközis nevelok

Tanfolyamfelelos: Hittig László

Tel.: 210 10 31/253, e-mail: hittig@freemail.hu

Helyszín: Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Elso foglalkozás idopontja: 2004. október 13.

Utolsó foglalkozás idopontja: 2004. április 21.

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 24 fo

Ár: 30000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

Közismert és statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy egyre no a tanulási nehézséggel küzdo gyermekek száma. Ez indokolja, hogy az ilyen gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak, tanítóknak a legfrissebb ismereteket és tapasztalatokat nyújtó programot szervezzünk. A tanfolyam elvégzése során a hallgatók megismerik a tanulási nehézségek fogalmát, meghatározását, diagnosztizálását, kiváltó okait és kezelésüket. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók megismerjék a diszlexia és áldiszlexia fogalmát, tüneteit, kezelését, és hogy élesen el tudják választani a többi tanulási nehézségtol. Új technikák, módszerek átadására törekszünk a tanulási nehézségek kezeléséhez. Bemutató órákon és a konzultációkon mintafeladatsorokkal, készségfejleszto feladatokkal megismertetjük a hallgatókat a gyakorlati alkalmazás lehetoségeivel. Szakirodalom ajánlásával is segítjük a jelentkezok érdeklodésének kielégítését.

2. Tanfolyami jegyzet:

Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 1997.; Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, reedukáció módszere B. G. Gyógypedagógiai Tanárképzo Foiskola Bp. 1998.

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

Bemutató fólia, számítógépes oktató programok, transzparensek, tanulói és tanítói eszközkészlet, komplex készségfejleszto feladatsorok, mintafeladatsorok

4. Hallgatói teljesítménymérés:

A tanúsítvány kiadásának feltétele záródolgozat elkészítése választható témában vagy taneszköz és fejleszto feladatsor összeállítása.

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdoív kitöltésével zárul.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.