Környezetismeret/Betekintő

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Ezen az oldalon mûhelytitkainkba pillanthatnak be a kollégák, valamint tájékozódhatnak tanfolyamaink, továbbképzéseink témáiról, idejérõl.

Az ötlettár címszó alatt óra-, és foglalkozásrészleteket találhatnak egy-egy témakörben. Ezek teljes anyagát azért nem tesszük közzé, mert szeretnénk, ha kollégáink személyesen is érdeklõdnének bemutatóóráink iránt, tehát személyesen, itt a helyszínen vennének részt ezeken. Azért is tartjuk fontosnak ezt, mert tanulságosabbnak tartjuk, ha a foglalkozásokat követõen személyesen, szakmai megbeszéléseken cserélhetünk ötleteket, értékes gondolatokat, akár az órán látottak kapcsán, akár más, aktuális kérdésben.

A szakmai publikációk alatt egyelõre nem találnak anyagot, mert ezek még rendezés alatt állnak, jogi kérdéseket vethet fel ugyanis egy, korábban más fórumon megjelentetett munka ismételt közzététele. Ennek tisztázását követõen azonban olvashatnak cikkeket a környezeti nevelés elméleti hátterérõl, szakmai fogásokat a gyakorlati megvalósításának lehetõségeirõl.

További oldalak