Itt olvasható.

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

Hittig (Talk | Szerkesztései)
(Új oldal, tartalma: „A FŐVÁROSI SZÉPOLVASÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 1. A verseny célja: - az olvasás iránti érdeklődés felkeltése; - az olvasás mint élmény átéreztetése; -...”)
Következő változtatások ›

Aktuális változat

A FŐVÁROSI SZÉPOLVASÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

1. A verseny célja: - az olvasás iránti érdeklődés felkeltése; - az olvasás mint élmény átéreztetése; - a tehetségek felkutatása; - hagyományteremtés.

2. A verseny témája: a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel. Terjedelme: A/4-es lapon, háromnegyed oldalnyi szöveg Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

b) Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó, és leíró részekkel. Terjedelme: A/4-es lapon, féloldalnyi szöveg Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

3. Az értékelés szempontjai:

a) szépirodalmi szöveg esetén: - a szöveg pontos olvasása - értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően - a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó) - kapcsolattartás a hallgatókkal

Értékelés 1 – 10 pontig (összesen 40 pont adható) Pontos olvasás Értő olvasás A hangulat érzékeltetése Kapcsolattartás a hallgatókkal

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és a hangulat érzékeltetésére kapott pontszámok döntenek.

b) Ismerettartalmú szöveg esetén: - a szöveg pontos olvasása - értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően - kapcsolattartás a hallgatókkal

Értékelés 1 – 5 pontig (összesen 20 pont adható) Pontos olvasás Értő olvasás Kapcsolattartás a hallgatókkal Összes pont

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és az értő olvasásra kapott pontszámok döntenek. A verseny végeredményét az összesített pontszám adja (a szépirodalmi szöveg „pontjai” + az ismerettartalmú szöveg „pontjai”) A zsűri a pontszámokon változtathat.

4. A versenyre való nevezés feltételei: - Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi szaktanácsadó vagy az alsós kerületi munkaközösség-vezető. (A VIII. kerületből a vendéglátó, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet). - A nevezés elektronikus úton, a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével történik, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve. Csájiné Knézics Anikó e-mail cím: knezics.aniko@gmail.com

5. A verseny menete: 1) A versenyzők regisztrálása 2) Sorszámok kihúzása 3) A verseny megnyitója 4) A verseny első fordulójának lebonyolítása 5) Szünet 6) A verseny második fordulójának lebonyolítása 7) Szünet 8) A zsűri értékelése 9) Díjkiosztás