Itt

Az Alsós tanítói portálból

Hittig (Talk | Szerkesztései) 2011. március 24., 10:57 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Fővárosi Helyesíró Verseny Versenyszabályzat


A gyerekek regisztráláskor sorszámot húznak, s a verseny alatt ezt a sorszámot írják fel a lapra, amin a feladatokat megoldják. A verseny két fordulóból áll. I. forduló 4-5 mondat terjedelmű nyomtatott nagybetűs összefüggő szöveg másolása tollal. A másolást a gyerekek egyszerre kezdik el. Ha elkészültek, önellenőrzést, javítást végezhetnek. A javítás módja: a hibás szót zárójelbe kell tenni, s újra leírni. Másként (például átírás) végzett javítást a zsűri nem fogad el. Az ekkor kijavított hiba nem számít hibának.

A másolás után rövid szünetet tartunk.

II. forduló A második forduló két részfeladatot tartalmaz. 1. részfeladat: tollbamondás. A szöveget tanítói felolvasással ismerik meg a gyerekek, ezután csak szó jelentésére vagy értelmezésére vonatkozó kérdést tehetnek fel. Mondatonként újra felolvassuk, majd gondolategységenként lediktáljuk a szöveget. A szövegben előforduló vesszőket diktáljuk. A végén a szöveg újbóli felolvasása során önellenőrzést és javítást végezhetnek a gyerekek. A javítás módja megegyezik a másoláséval. Holtverseny kialakulása esetén a gyerekek megoldják a 2. részfeladatot. Ez helyesírási kvíz kitöltése A gyerekek 5 feladatból álló helyesírási lapot kapnak. A megoldások száma változó, lehet egy, de lehet több megoldása is az adott feladatnak.

Amíg a zsűri a döntéshozatalra visszavonul, a gyerekek uzsonnáznak, majd a könyvtárban olvashatnak vagy mesefilmet nézhetnek.

A verseny eredményhirdetéssel zárul. Az elért helyezések honlapunkon is megtekinthetők lesznek.

Javítási útmutató

A hibákat súlyosságuk szerint értékeljük.

Betűalakítási hibák 1 hibapont (Az egyéni vonalvezetés elfogadható, de a nem szabályos betűalakítás hibának számít. Például pont a nagy írott j betűn vagy nagy O-hoz horogvonal írása, kiolvasást nehezítő kötéshiba, stb. Vita esetén irányadók az első osztályos álló és dőlt írásminták.) Szókihagyás vagy szótévesztés esetén 1 hibapont. Magánhangzó és mássalhangzó időtartam tévesztés2 hibapont. Tévesztés számnevek helyesírásában 2 hibapont. Kiejtéstől eltérő írásmódbeli tévesztés 2 hibapont. A j hang kétféle jelölése 2 hibapont. Tulajdonnevek helyesírása 2 hibapont. Tulajdonnévből képzett melléknév helyesírása 2 hibapont. Mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjel 3 hibapont. Elválasztási hiba 3 hibapont.

A lap eredeti címe "http://alsos.fazekas.hu/wiki/Itt"