Itt

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
65. sor: 65. sor:
'''4. A versenyre való nevezés feltételei:'''
'''4. A versenyre való nevezés feltételei:'''
-
- Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi szaktanácsadó vagy az alsós kerületi
+
- Kerületenként egy tanulót nevezhet az alsós kerületi munkaközösség-vezető. (A VIII. kerületből a vendéglátó, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet).
-
munkaközösség-vezető. (A VIII. kerületből a vendéglátó, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet).
+
- A nevezés elektronikus úton, a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével történik, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve: Knézics Anikó knezics.aniko@gmail.com
-
 
+
-
- A nevezés elektronikus úton, a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével történik, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve. Knézi
+
'''5. A verseny menete:'''
'''5. A verseny menete:'''

2015. szeptember 23., 09:47 változat

A FŐVÁROSI SZÉPOLVASÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

1. A verseny célja:

- az olvasás iránti érdeklődés felkeltése;

- az olvasás mint élmény átéreztetése;

- a tehetségek felkutatása;

- hagyományteremtés.

2. A verseny témája:

a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást

tartalmazó párbeszéddel.

Terjedelme: A/4-es lapon, háromnegyed oldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

b) Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó, és leíró részekkel.

Terjedelme: A/4-es lapon, féloldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

3. Az értékelés szempontjai:

a) szépirodalmi szöveg esetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)

- kapcsolattartás a hallgatókkal

Pontozás

Értékelés 1 – 10 pontig (összesen 40 pont adható)

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és a hangulat érzékeltetésére kapott pontszámok

döntenek.

b) Ismerettartalmú szöveg esetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

Értékelés 1 – 5 pontig (összesen 20 pont adható)

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és az értő olvasásra kapott pontszámok döntenek.

A verseny végeredményét az összesített pontszám adja (a szépirodalmi szöveg „pontjai” + az

ismerettartalmú szöveg „pontjai”)

A zsűri a pontszámokon változtathat.

4. A versenyre való nevezés feltételei:

- Kerületenként egy tanulót nevezhet az alsós kerületi munkaközösség-vezető. (A VIII. kerületből a vendéglátó, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet).

- A nevezés elektronikus úton, a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével történik, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve: Knézics Anikó knezics.aniko@gmail.com

5. A verseny menete:

1) A versenyzők regisztrálása

2) Sorszámok kihúzása

3) A verseny megnyitója

4) A verseny első fordulójának lebonyolítása

5) Szünet

6) A verseny második fordulójának lebonyolítása

7) Szünet

8) A zsűri értékelése

9) Díjkiosztás

A tanulók tetszés szerint választhatnak, hogy ülve vagy állva olvasnak.

A verseny végeredménye a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján olvasható.

A lap eredeti címe "http://alsos.fazekas.hu/wiki/Itt"