Dráma modul – életjátékok fejlesztő feladatsor

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „'''Dráma modul – életjátékok fejlesztő feladatsor''' Készítették: Csájiné Knézics Anikó – Szilvásiné Turzó Ágnes A modul célja A kommunikációs k...”)
Aktuális változat (2016. május 26., 15:52) (szerkesztés) (visszavonás)
 
24. sor: 24. sor:
Támogató rendszer: Ha lehetőség van rá akár könyvtárból, akár otthonról behozatni a gyerekekkel: Tesz vesz város, Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő, Usborne kislexikon gyerekeknek
Támogató rendszer: Ha lehetőség van rá akár könyvtárból, akár otthonról behozatni a gyerekekkel: Tesz vesz város, Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő, Usborne kislexikon gyerekeknek
-
Értékelés: Csak kizárólag bátorító, buzdító értékelés adjunk, pozitív megerősítéssel segítsük fejlődésüket.
+
Értékelés: Csak kizárólag bátorító, buzdító értékelés adjunk, pozitív megerősítéssel segítsük fejlődésüket.
-
 
+
-
+
Vázlat
Vázlat
-
A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.
+
A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.
-
 
+
-
 
+
-
+
Lépések,
Lépések,
-
tevékenységek
+
tevékenységek
-
+
Kiemelt készségek, képességek
Kiemelt készségek, képességek
91. sor: 85. sor:
A tárgyakat először megmutatjuk egyesével majd letakarjuk és emlékezetből kell lerajzolni az asztalon lévő tárgyak nevét. /alma, csokoládé, fogkefe, cukorka, fogkrém, szappan, labda, ugrókötél, olló, fésű/
A tárgyakat először megmutatjuk egyesével majd letakarjuk és emlékezetből kell lerajzolni az asztalon lévő tárgyak nevét. /alma, csokoládé, fogkefe, cukorka, fogkrém, szappan, labda, ugrókötél, olló, fésű/
Ell.: újra megtekintik a tárgyakat. Társadalmi ismeretek rendszerezése
Ell.: újra megtekintik a tárgyakat. Társadalmi ismeretek rendszerezése
- 
- 
Emlékezet Az egész osztály
Emlékezet Az egész osztály
- 
- 
- 
- 
Az egész osztály Egyéni vagy csoportos
Az egész osztály Egyéni vagy csoportos
-
 
+
Egyéni
-
 
+
-
 
+
-
Egyéni
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
Írólap
Írólap
160. sor: 140. sor:
- A gyerekek tapasztalataik alapján számolnak be élményeikről.
- A gyerekek tapasztalataik alapján számolnak be élményeikről.
- Mi az, ami félelmet kelt benned a fogorvosnál? Mitől félsz? Miért?
- Mi az, ami félelmet kelt benned a fogorvosnál? Mitől félsz? Miért?
- 
- 
II. Ráhangolás
II. Ráhangolás
187. sor: 165. sor:
Bence: - Ha megígéred, hogy eljössz velem és ott leszel mellettem, akkor elmegyek. De akkor is félek.
Bence: - Ha megígéred, hogy eljössz velem és ott leszel mellettem, akkor elmegyek. De akkor is félek.
- Az eljátszás után meghallgatjuk a gyerekek reakcióit a történetről.
- Az eljátszás után meghallgatjuk a gyerekek reakcióit a történetről.
-
2. A feladat meghatározása
+
2. A feladat meghatározása
- Beszélgetés a hallott történetről. Irányított kérdésekkel: Mi baja volt Bencének? Mit vett észre Bori Bencén? Ki volt az ismerős fogorvos?
- Beszélgetés a hallott történetről. Irányított kérdésekkel: Mi baja volt Bencének? Mit vett észre Bori Bencén? Ki volt az ismerős fogorvos?
 3. A feladat meghatározása
 3. A feladat meghatározása
- Vitahelyzet kialakítása a gyerekek
- Vitahelyzet kialakítása a gyerekek
- 
- 
- 
IV. A mese tanítói elmondása – Bori és Bence története 25’
IV. A mese tanítói elmondása – Bori és Bence története 25’
204. sor: 179. sor:
1. A baleset megjelenítése – pl.: biciklizett
1. A baleset megjelenítése – pl.: biciklizett
2. Az orvosi rendelőben – Mi történt?
2. Az orvosi rendelőben – Mi történt?
- 
- 
V. Differenciálásra, csoport munkára alkalmas feladat 10’
V. Differenciálásra, csoport munkára alkalmas feladat 10’

Aktuális változat

Dráma modul – életjátékok fejlesztő feladatsor

Készítették: Csájiné Knézics Anikó – Szilvásiné Turzó Ágnes

A modul célja

A kommunikációs képességek fejlesztése; verbális és nonverbális gyakorlatok alkalmazásával. A mindennapi élethelyzetnek, szituációknak megfelelő kommunikáció gyakorlása. Az adott szituációs helyzetek kipróbálása, elemzése, megfigyelése, értelmezése. Időkeret 90 perc Ajánlott korosztály 7-8 év, 2. osztály Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben: szövegalkotás modul

Szűkebb környezetben: szociális kompetencia modul

Ajánlott megelőző tevékenységek: - néhány drámajáték ismerete

Ajánlott követő tevékenységek: helyzetgyakorlatok, életszituációk kipróbálása

A képességfejlesztés fókuszai: Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás, együttműködési készség, empatikus készség, metakommunikációs készség fejlesztése

Ajánlás: Érdemes ezt a 90 percet együtt tekinteni és folyamatában tanítani és nem elemenként szétszedni. Azonban, ha a csoport összetétele nem alkalmas erre a feladatra akkor egy-egy részt ki lehet belőle emelni.

Támogató rendszer: Ha lehetőség van rá akár könyvtárból, akár otthonról behozatni a gyerekekkel: Tesz vesz város, Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő, Usborne kislexikon gyerekeknek

Értékelés: Csak kizárólag bátorító, buzdító értékelés adjunk, pozitív megerősítéssel segítsük fejlődésüket.

Vázlat

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport / A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés

Eszköz/ Feladat/ Gyűjtemény


Munkaformák Módszerek

I. A kommunikációs és a lényegkiemelő képesség fejlesztése10’

5’ A 1. Ki vagyok én? című játék

„fog” /”rágószerv”/ Lényegkiemelő kép. Az egész osztály frontális játék


5’ B Szóforgó – koop. Játék Lényegkiemelő, asszociációs kép. Az egész osztály csoport játék


5’ C Az fogorvosi rendelő zajainak, zörejeinek bejátszása hangkazettáról Érzékszervi finomítás Az egész osztály frontális beszélgetés 5’ D A fenti hangok alapján helyszín meghatározása – indoklással, csoportonként Asszociációs Az egész osztály csoport beszélgetés Írólap, ceruza 5’ A 2. Saját élmények felelevenítése fogászat, fog, fogorvos, … kapcsolatosan és a „félelmek” kibeszélése Kommunikációs kép. Az egész osztály frontális beszélgetés


II. Ráhangolás Az osztály motiváltságának megfelelően választható tevékenységek 20’ A Puzzle kirakása – szétnyírt csoki papírok összerakása /Milka, Boci, Tibi, Balaton szelet 20’ Emlékező kép. Az egész osztály Csoport játék Csoki paírok B Egészséges életmódról tabló készítése – különböző képek, mondatok kinyírása

Kreativitás Az egész osztály Csoport Színes újságok, olló, ragasztóműszaki rajzlap

C Anyanyelvi játék Az egészséges életmóddal kapcsolatos szavak gyűjtése, csoportokba rendezése /Pl.: ételek, sport, étkezési szokások, tisztálkodás/ D Memóriajáték A tárgyakat először megmutatjuk egyesével majd letakarjuk és emlékezetből kell lerajzolni az asztalon lévő tárgyak nevét. /alma, csokoládé, fogkefe, cukorka, fogkrém, szappan, labda, ugrókötél, olló, fésű/ Ell.: újra megtekintik a tárgyakat. Társadalmi ismeretek rendszerezése


Emlékezet Az egész osztály

Az egész osztály Egyéni vagy csoportos

Egyéni

Írólap III. Bori és Bence történetének megismerése 20’ A1. Bori és Bence történetének megismertetése meséléssel, bábok segítségével beszédértés Az egész osztály frontális bábok 2. Beszélgetés a hallott történetről kommunikációs Az egész osztály egyéni 3. Vitahelyzet teremtése, v. kialakítása és egyéni érvek meghallgatása /Párbaj című drámajátékkal/ kommunikációs Az egész osztály csoport játék B A történet felolvasása és annak megbeszélése Beszédértés, kommunikációs Az egész osztály frontális C A történet megismerése részenként nem időrendi sorrendben, a történet helyes időrendjének meghatározása és beszélgetés a történetről. Beszédértés, kommunikációs Az egész osztály csoport beszélgetés A történet mondatai IV. Bori és Bence történetének továbbgondolása, élethelyzetek kipróbálása 15’

A1. Bori és Bence a fogorvosi rendelőben várakoznak - párbeszéd kifejezőkészség Az egész osztály pár beszélgetés 2. Szerepbe bújás – Te vagy a fogorvos! A beteg a fogorvosi székben ül. Mit mondasz? Kreativitás, beszédtevékenység Az egész osztály csoport Szövegalkotás

B Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő című meséjéből részlet /A fájófogú oroszlán/ felolvasása; és annak megbeszélése Beszédértés kommunikációs Az egész osztály frontális Felovasás, beszélgetés V. További differenciálásra alkalmas feladatok az egyéni és az osztály szükségleteinek megfelelően választható tevékenységek 10’ A Képalakítás – a fogorvosnál Kézügyesség, fantázia, Akiknek a kézügyessége fejletlen egyéni rajzolás Színes ceruza B Fogmosással kapcsolatos ismeretek felelevenítése egyéni beszélgetés Fogkefe,fogkrém C Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó ételek megformázása gyurmából Kreativitás, Kézügyesség, fantázia Akiknek a kézügyessége fejletlen párban Manipulativ tev. gyurma D Címadás képekhez kreativitás Akiknek fejletlen a lényegkiemelő kép. egyéni olvasás Képek szókártyák VI. Szintézis 15’

A Az eredeti történethez „színtérkép” készítése, indoklással A történet ismételt meghallgatása alatt a gyerekek saját elképzelésük szerint különböző színű foltokkal jelzik érzéseiket a történettel kapcsolatban. Kommunikációs, kreativitás Az egész osztály frontális játék Írólap. Színes ceruza B A történet megjelenítése a) némajátékkal b) szituációs helyzetgyakorlattal Belső kép kialakítása, testséma, téri orientáció, kreativitás Diff. Csoport játék


A feldolgozás javasolt menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

I. A kommunikációs és a lényegkiemelő képesség fejlesztés 10’ 1. Ki vagyok én? című játék /fog/ • A feladat meghatározása - Kiválasztunk egy tanulót, aki szemben áll az osztállyal. - Szókártyára előzetesen felírjuk a kitalálandó szót, amelyet a gyerek homlokára pl.: koronára, vagy fejdíszként felteszünk. - Az osztály többi tagja tudja, hogy mely szót kell a tanulónak kitalálnia, és információkkal segíti őt. Pl.: Te kemény vagy. Sok társad van. Zománc véd téged. Legalább 3-szor kell téged megmosni…. - Addig kér információt, tényeket a kiválasztott gyerek, amíg rá nem jön a szóra. 2. Saját élmények felelevenítése fogászat, fog, fogorvos, …kapcsolatosan és a „félelmek” kibeszélése • A feladat meghatározása - Irányított beszélgetés. - A gyerekek tapasztalataik alapján számolnak be élményeikről. - Mi az, ami félelmet kelt benned a fogorvosnál? Mitől félsz? Miért?

II. Ráhangolás Az osztály motiváltságának megfelelően választható tevékenységek 20’ Puzzle kirakása – szétnyírt csoki papírok összerakása /Milka, Boci, Tibi, Balaton szelet/

• A feladat meghatározása - Előzetesen az asztalokra helyezünk szétnyírt csoki papírokat. - A csoportoknak össze kell rakniuk és megállapítani, hogy miféle papírok ezek! - Miután minden csoport összerakta a sajátját beszámolnak, honnan ismerik ezeket. Hol lehet kapni? Milyen hasonlókat ismernek még? Miért fogyasztunk ilyeneket? III. Bori és Bence történetének megismerése 20’


• 1. A feladat meghatározása - A tanító kesztyű-, ujj-, vagy síkbábbal elmeséli a következő történetet: Bori: - Mi történt veled úgy feldagadt az arcod? Bence: - Egész éjszaka nem aludtam. Hiába vigasztalt anyukám is. Csak sírtam, csak sírtam. Bori: - Talán a fogad? Bence: - Igen azt hiszem. Ráadásul még tegnap sok csokit is ettem. Bori: - Ó, te szegény! Most is fáj? Mert lehet, hogy lyukas lett! Bence: - Mit csináljak, még mindig nagyon fáj! Bori: - Az anyukám engem gyakran elvisz a fogorvoshoz. Bence: - Én nem megyek el a fogorvoshoz. Félek tőle! Bori: - Pedig hidd el egyáltalán nem fáj, segít, hogy meggyógyuljon a fogad. A mi szomszédunk fogorvos. Nagyon kedves néni. Biztosan segít rajtad is. Bence: - Ha megígéred, hogy eljössz velem és ott leszel mellettem, akkor elmegyek. De akkor is félek. - Az eljátszás után meghallgatjuk a gyerekek reakcióit a történetről. 2. A feladat meghatározása - Beszélgetés a hallott történetről. Irányított kérdésekkel: Mi baja volt Bencének? Mit vett észre Bori Bencén? Ki volt az ismerős fogorvos?  3. A feladat meghatározása - Vitahelyzet kialakítása a gyerekek

IV. A mese tanítói elmondása – Bori és Bence története 25’ Bori és Bence történetének folytatása • A feladat meghatározása - Tudjátok gyerekek Bori és Bence régóta barátok, sokat játszanak együtt. Egyik nap azonban Bori hiába várta Bencét, nem el a megbeszélt időre. Egy darabig csak várt Bori, de aztán nagyon megijedt vajon mi történhetett Bencével? Ezért felhívta telefonon. Érdeklődött, hogy miért nem ment át hozzájuk Bence? - A befejezetlen történet elmondása után a gyerekek gondolatainak meghallgatása, hogy mi történhetett Bencével? - Ha a gyerekek feltételezéseiben nem szerepel, hogy a fiút baleset érhette, akkor ezt a tanító néni közli. - A gyerekek csoportonként játsszák el a választott szituációt. 1. A baleset megjelenítése – pl.: biciklizett 2. Az orvosi rendelőben – Mi történt?

V. Differenciálásra, csoport munkára alkalmas feladat 10’ Újságokból orvos és beteg képek kivágása, „értelmezése • A feladat meghatározása - Ezekből a z újságokból keressetek olyan képeket, amelyek orvost, vagy beteget ábrázolnak! Nyírjátok ki! - Miután készen vagytok képek alapján alkossatok egy történetet! Szólaltassátok meg a szereplőket!
V. Szintézis 10’ Bence „baleseti” napjának legboldogabb és legszomorúbb pillanata • A feladat meghatározása - Mi lehetett Bencének ezen a napon a legboldogabb pillanata? Egyéni megnyilatkozások meghallgatása. - Mi lehetett Bencének ezen a napon a legszomorúbb pillanata? Egyéni megnyilatkozások meghallgatása.  A feladat meghatározása: - A gyerekek csoportonként rajzban készítsék el ezen a napon Mi történt Bencével?
Feladat / Gyűjtemény