Összegalakjai

Az Alsós tanítói portálból

Számfogalomépítés, összegalakok Bemutatóóra

  • Motiválás, ráhangolódás a munkára üzenetküldő játékkal: a sorban az első gyerek hátán valamennyit kopogunk. A kisgyerek megfigyeli, majd ugyanennyit kopog társa hátán. Így megy végi a soron, míg az utolsóhoz nem ér.

1.sor: XXXXX (5)

2. sor: XXXXXXX (7)

3. sor: XXXX (4)

4. sor: XXXXXX (6)

Minden gyerek az ujján mutatja az ő számát. Ezután a táblán lévő számok között megkeresi az ő számának a helyét

2 7 9

5 8 4

1 6 3

  • Halmazok számosságának felismerése sokféle érzékeléssel, mennyiségekhez számjelek választása

Tapsolj 6-ot!

Ints ennyit!

Tapints ki ennyit! (lánc)

Szökkenj ennyit!

Hangoztass ennyi „u” hangot!

Mutasd a tárcsával! (Az első három megjelenítésnél hunyni kell, a gyerekek csak hallásukra támaszkodnak! Miután megszámlálták, hányszor csörrent a pénzérme a perselyben, felmutatják tárcsáik közül azt, amelyen a megfelelő szám áll.)

Hány érmét dobtam a perselybe?

Hány pohár vizet öntöttem a vödörbe?

Hány mágnest teszek a táblára? (bontott alakkal)

Hány fogast látsz? (bontott alakkal)

  • Összegalakok felismerése, előállítása

Célkitűzés: A mai órán a számok sokféle nevéről szerzünk további tapasztalatokat.

Gyerekekről igaz állítások gyűjtése (6 gyerek: 3 fiú, 3 lány, egyik hosszú fekete hajú, kettő szőke.)

Nincs köztük…

Mindegyik…

Egyik sem…

Van köztük…

Az állítások segítségével mondjátok el számokkal is, hogy látjátok ezt a 6 gyereket!

Például: 2 gyerek szőke, 4 gyerek nem szőke.

Számtannyelven: a 6= 2+4; 4+2Sokféle alak gyűjtése, elmondása szavakkal és számokkal

Olvassatok a tasakokról is! (A tábla képe: 5 tasak: 2 nagy, 3 kicsi)

Összegalakról tárgyak kirakása. A tevékenységet végeztethetjük színes kupakokkal. Ezeket könnyen összegyűjtethetjük a gyerekekkel, s szükség esetén használhatjuk.

A padban az egymás mellett ülő két gyerek közül az egyik ezt rakja ki: 4+1, a másik pedig ezt:3+2+1