Örömteli tanulás

Az Alsós tanítói portálból

Az önmagát biztonságban tudó, a tanító és a társak szemében elfogadottként élő, érző kisgyermek tanulásra kész. Csak a pozitív légkör biztosításával reménykedhetünk eredményes tanulásban. A jó légkör megteremtésének elengedhetetlen feltétele a motiváltság a tanulásban, félelemmentes nyitott partneri viszony, mely megengedi a tévedést, sőt a rosszul tudást. Elfogadja, sőt igényli az értelmes vitát. Szervezettséggel, kiszámíthatósággal biztosítja a tanulás feltételeit. „Az örömet a folyamatban is meg kell találni, nemcsak az eredményben.” – írja Erika Landau izraeli pszichológus. Ez aligha lehetséges negatív tanulási légkörben.


Motiváció

A motiváció indíték, mely a cselekvést elindítja, annak irányt szab. Vannak alapvető motívumok, és csak azok kielégítésével fejlődhetnek ki magasabb rendű motívumok. A gyermek fizikai, biztonsági és érzelmi szükségleteinek kielégítése lehetővé teszi, hogy magasabb rendű igények: a tanulás, a jó munka, a hasznosság, az önmegvalósítás felé forduljon. Éppen ezért fontos számunkra a jó légkör megteremtése a tanuláshoz. Az önmagát biztonságban érző kisgyermek szívesen veti bele magát a tanulásba. Számára „minden munka: amit meg kell tenni, és minden szórakozás: amit önként vállal az ember.” /Mark Twain/ Nincs szüksége külső késztetésre (piros pont, jutalom egérke, matrica, …), ha engedjük pozitív indítékait, belső motivációját életbe lépni.

Belső motíváció lehet, hogy a világ megismerésének tevékenységére vágyik. Ha ebben segítségére vagyunk, magas aktivizációs szint jellemzi. Ilyenkor tartósabbá válik figyelme, nem szívesen hagyja abba a megkezdett tevékenységet. Igazán kíváncsi, kész új felfedezésekre, eddig járatlan utak kipróbálására. Sikerre vágyik. Nem a piros pont nyújtotta sikerre, hanem a probléma megoldásának, az akadály leküzdésének sikerére. Elismerésre vágyik, amely a tanító, a társak felöl árad felé, vagy legalább biztatásra vágyik, annak átélésére, hogy mások hisznek az ő sikere lehetőségében.

A Varga-C.Neményi-féle módszer egyértelműen a belső motiváció fontosságát hirdeti. S a kötelező szöveges értékelés megvalósulásának (2004-2008) eredményeként remélhetőleg megszűnik az eddigi ellentmondás, mely a belső motivációra támaszkodás és a kényszerű külső motiválás (osztályzás, piros pontok beváltása) között fennállt.