Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Feladatlapok útmutatóval/Hogyan keresett társat a kutya?

Az Alsós tanítói portálból

(Import a forrásból)
Aktuális változat (2007. december 10., 23:38) (szerkesztés) (visszavonás)
A (1 revision(s))
 

Aktuális változat

/burját népmese/

- „Hát mégsem a medve a legerősebb, ha fél az oroszlántól! – gondolta a kutya. – Úgy látszik, az oroszlán a Azt mesélik, hogy a kutya valamikor réges-régen magányosan élt az erdőben. Egy napon megunta az egyedüllétet, elindult, hogy társat keressen magának, akivel együtt lakhatna. De olyan társat akart, aki mindenkinél erősebb a világon, és nem fél senkitől.

Azt hitte a kutya, hogy a farkas a legerősebb. Felkereste tehát, és azt mondta neki:

- Hallod-e farkas! Éljünk ezután együtt!

- Jól van, én nem bánom. – felelte a farkas.

Attól fogva együtt éltek. A kutya egyszer csörtetést hallott az erdőben, és ugatni kezdett.

- Ne ugass, kutya – csöndesítette a farkas -, mert idejön a medve, és mindkettőnket széttép.

- „Aha – gondolta a kutya -, úgy látszik, a medve a legerősebb a világon, mert a farkas is fél tőle.”

Otthagyta hát a farkast, és elindult az erdőbe, hogy megkeresse a medvét. Meg is találta és azt mondta neki:

- Hallod-e medve! Éljünk ezután együtt!

- Jól van, éljünk! – állott rá a medve.

Attól kezdve együtt élt a kutya a medvével. A kutya egy éjszaka megint neszt hallott az erdőben. Hangos ugatásba kezdett. Megijedt a medve és rámordult:

- Hallgass te kutya, mert meghallja az oroszlán, ide jön, és felfal téged is, engem is!

legerősebb a világon!

Futott az oroszlánhoz és így szólt hozzá:

- Éljünk együtt, oroszlán!

- Nem bánom, legyen úgy! – felelte az oroszlán.

Attól fogva együtt éltek. Nem sok idő telt el, a kutya egy éjszaka megint ugatni kezdett. Az oroszlán csöndesítette:

- Ne ugass, kutya! Ide jön az ember, ránk fogja a rettenetes vasat, és megöl mindkettőnket.

- „Úgy látszik, nem is az oroszlán a legerősebb – gondolta a kutya. Hanem az ember!”

Azzal elfutott, hogy megkeresse az embert. Amikor rátalált, azt mondta neki:

- Hallod-e ember! Éljünk ezután együtt!

Ráállott az ember, és a kunyhójába vezette a kutyát. A kutya az éjjel zajt hallott és ugatni kezdett. Az ember felébredt. Nemhogy csöndesítette volna a kutyát, hanem rákiáltott:

- Hangosabban ugass, kutyám! Hangosabban!

A kutya akkor látta, hogy az ember nem fél semmitől, és ő a legerősebb a világon.

Azóta az emberrel él és hűséges szolgája.

/Rab Zsuzsa fordítása/

Tartalomjegyzék

Feladatok

1. Sorold fel a mese szereplőit!

_____________________________________

2. Válaszolj a kérdésekre!

Miért indult el egy napon a kutya?

_____________________________________

Milyen társat keresett?

_____________________________________

Miért hagyta ott mindig az állatokat a kutya?

_____________________________________

Miért maradt az embernél?

_____________________________________

Mitől lett legerősebb az ember a mese szerint?

_____________________________________

3. Sorold fel azokat az állatokat, amelyeknél próbálkozott a kutya!

/ A történések időrendjében! /

______________________________________

4. Adj új címet a mesének!

______________________________________

5. Pótold a hiányzó gondolatokat!

A kutya elindult társat keresni.

Találkozott a farkassal.

_______________________________________

Az oroszlán lett a társa.

_______________________________________

6. Fejezd ki másként!

csörtetés:________________________________

csöndesít:________________________________

neszt hallott:______________________________

A laphoz nem tartoznak aloldalak.