Magyar nyelv és irodalom/Betekintő/Ötlettár óra- és foglalkozásrészletekkel

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
20. sor: 20. sor:
2. Szavak jelentésének magyarázata
2. Szavak jelentésének magyarázata
- mondatba foglalás
- mondatba foglalás
-
- a szavak jelentését saját szavakkal való megfogalmazása
+
- a szavak jelentésének saját szavakkal való megfogalmazása
pl.: lányok: azok az emberek, akik …
pl.: lányok: azok az emberek, akik …
Mátyás király: az az ember, aki …
Mátyás király: az az ember, aki …
31. sor: 31. sor:
1. Indukciós szöveg meghallgatása
1. Indukciós szöveg meghallgatása
 +
Zengenek az erdők
Zengenek az erdők

2008. június 17., 06:19 változat

Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály

Témakör: A szófaj – a főnév Tananyag. A főnév egyes és többes száma

Célok és feladatok:

  • a főnév felismerésének gyakorlása
  • a főnevek jelentésének vizsgálata
  • az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
  • az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
  • helyesírási gyakorlatok

I. Előkészítés

1. Ki vagyok én? című játék - lányok, Mátyás király, álmok

2. Szavak jelentésének magyarázata - mondatba foglalás - a szavak jelentésének saját szavakkal való megfogalmazása pl.: lányok: azok az emberek, akik … Mátyás király: az az ember, aki …

3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése Lányok – Mátyás király – álmok Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…

II. A főnév egyes és többes száma

1. Indukciós szöveg meghallgatása


Zengenek az erdők

és a havasok,

keresik a rejteket

a szép szarvasok.

Futnak a kis nyulak

Sebesen,

Morognak a medvék

Dühösen,

Bimbom, bimbom, bimbom.