Magyar nyelv és irodalom/Betekintő/Ötlettár óra- és foglalkozásrészletekkel

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom | Betekintő(Változatok közti eltérés)
Aktuális változat (2008. június 17., 06:32) (szerkesztés) (visszavonás)
(A lap teljes tartalmának eltávolítása)
 
(3 közbeeső változat nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
-
'''[[Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály]]'''
 
-
Témakör: A szófaj – a főnév
 
-
Tananyag. A főnév egyes és többes száma
 
- 
-
Célok és feladatok:
 
-
*a főnév felismerésének gyakorlása
 
-
*a főnevek jelentésének vizsgálata
 
-
*az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
 
-
*az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 
-
*a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 
-
*a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
 
-
*helyesírási gyakorlatok
 
- 
-
I. Előkészítés
 
- 
-
1. Ki vagyok én? című játék
 
-
- lányok, Mátyás király, álmok
 
- 
-
2. Szavak jelentésének magyarázata
 
-
- mondatba foglalás
 
-
- a szavak jelentésének saját szavakkal való megfogalmazása
 
-
pl.: lányok: azok az emberek, akik …
 
-
Mátyás király: az az ember, aki …
 
- 
-
3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése
 
-
Lányok – Mátyás király – álmok
 
-
Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…
 
- 
-
II. A főnév egyes és többes száma
 
- 
-
1. Indukciós szöveg meghallgatása
 
- 
- 
-
Zengenek az erdők
 
- 
-
és a havasok,
 
- 
-
keresik a rejteket
 
- 
-
a szép szarvasok.
 
- 
-
Futnak a kis nyulak
 
- 
-
Sebesen,
 
- 
-
Morognak a medvék
 
- 
-
Dühösen,
 
- 
-
Bimbom, bimbom, bimbom.
 

Aktuális változat