Kreativitás

Az Alsós tanítói portálból

A kreativitás alkotóképesség

Az alkotóképes ember tapasztalatait, meglévő tudását úgy tudja átrendezni, hogy újszerű problémát is meg tudjon oldani.

A kreatív gondolkodás tulajdonságai:

  • kombináció, szintetizálás (a dolgok újra szétszedése, és összerakása)
  • alternatívák keresése (több lehetőség is lehet)
  • divergens gondolkodás (határátlépés: elrugaszkodás a megszokott megoldási sémáktól)
  • rugalmas nézőpontváltás (többféleképpen is meg közelíthető egy probléma)
  • átstrukturálás (a feladat átfogalmazása)
  • logika
  • visszalépés (a probléma lebontása alkotóelemeire)
  • vizuális intelligencia és képzelet
  • ötletesség

Gazdagító játékok

A kreativitás fejleszthető tantárgyi feladatokkal és gazdagító játékokkal. A gazdagító játék célzott fejlesztés során alkalmazott nem konkrét és direkt módon tantárgyhoz kötött tevékenység.

Alternatívák keresése

Ilyesféle tantárgyi példákkal fejleszthetjük ezt a területet:

Egy kör alakú asztal mellett négy ember foglal helyet: Anna, Péter, Sára és Marci. Nincs asztalfő. a) Hányféle különböző ültetési lehetőség van? b) Anna ragaszkodik ahhoz, hogy Péter és Sára között üljön. Így hányféle lehetőség van?

Ugyanez gazdagító játékkal is megvalósítható.

Hányféleképpen tudnád felírni az idei év évszámát? Próbáld sokféleképpen! 2008, MMVIII, Kétezer-nyolc, 2000+8, 2009-1, stb.