Életjátékok 1. osztály „Illik, nem illik?”

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

Hittig (Talk | Szerkesztései)
(Új oldal, tartalma: „'''Életjátékok 1. osztály „Illik, nem illik?”''' Készítették: Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes A modul célja A kommunikációs képes...”)
Következő változtatások ›

Aktuális változat

Életjátékok 1. osztály „Illik, nem illik?”

Készítették: Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

A modul célja A kommunikációs képességek fejlesztése verbális és nonverbális gyakorlatok alkalmazásával, az ünnepek, az ünnepélyek viselkedési normáinak megismerése; adott szituációs helyzetek megismerése, kipróbálása, elemzése, értelmezése Időkeret 2X45’ 1. egység Ajánlott korosztály 6-7 év 1. osztály Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben: Tanterv; szóbeli szövegalkotás fejlesztése; anyanyelv, beszéd, Kereszttanterv, dráma, környezet, technika

Szűkebb környezetben: Illemszabályok megismerése, és alkalmazásának módjai az íratlan szabályoknak, elvárásoknak megfelelően.

Ajánlott megelőző tevékenységek: néhány drámajáték eljátszása

Ajánlott követő tevékenységek: helyzetgyakorlatok

A képességfejlesztés fókuszai a) Információs és kommunikációs kultúra: megismerési és értelmezési kép. b) Beszéd/magyar nyelv és irodalom/, beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása c) Ember és társadalom: ismeretszerzés, tanulás, szokásrendszerek kialakítása, térben és időben való tájékozódás


Ajánlás: Ünnepi alkalomra való készülődés részeként célszerű alkalmazni, vagy közvetlenül évnyitó után alkalmas lehet a modul feldolgozása, hogy a helyes viselkedési normákkal megismerkedjenek, kipróbálhassák azokat.

Támogató rendszer: Néhány drámapedagógiai játék eljátszása, kooperatív technikák kopróbálása.

Értékelés szempontjai : a közös munkában való részvétel, célszerű a szóbeli pozitív megerősítés, helyes döntéshozatalra való ösztönzés; a közös munkában való részvétel.

Vázlat

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport / A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés

Eszköz/ Feladat/ Gyűjtemény


Munkaformák Módszerek

I. Ráhangolódás, motíváció 25’

A 1. Különböző zenei részletek meghallgatása és arról való beszélgetés irányított kérdésekkel

Asszociatív, érzékszervi finomítás Egész osztály Frontális beszélgetés Gryllus Vilmos Halász Judit Himnusz Dzsungel könyve részletek B Beszéljünk róla! Fényképek, újságképek nézegetése – Hol készülhetett? Mit jelent? Mi jelzi számodra? - Óvodai, iskolai ünnepély, karácsony, házasságkötés, születésnap értelmező Egész osztály Frontális beszélgetés képek A 2. Tárgyak a földön – válogatás – Mi tartozhat az ünnephez? Mi tartozhat egy ünnepi alkalomhoz? / fehér blúz, sötét szoknya, póló, bakancs, ünnepi cipő, tréning ruha, papucs, törölköző, sapka, játékautó,/ lényeglátás Egész osztály Frontális beszélgetés

B 2. Ki vagyok én? fehér blúz lényegkiemelő Egész osztály Frontális beszélgetés A 3. Jut eszembe – az ünnepről asszociáció Egész osztály Frontális beszélgetés


II. Az élethelyzet megismerése, értelmezése 30’ A 1. Bori, Bence történetének megismerése; Beszédértés, szóbeli szövegértés Egész osztály frontális beszélgetés melléklet 2. A történet befejezésének lehetőségei

Kommunikációs Egész osztály csoport beszélgetés 3. „Hova tartozom?” – Puzzle darabok alapján csoportok alakítása - Karácsonyfa díszekkel, Anyák napi meghívó, születésnapi torta, magyar zászló Rész- egész Egész osztály csoport beszélgetés Képek: karácsonyfa díszekkel; Anyák napi meghívó; magyar zászló B Ünnepeket ábrázoló képek színezése Karácsonyfa díszekkel, Anyák napi meghívó, születésnapi torta, magyar zászló Finommotorika, színválasztás Egész osztály csoport színezés A4. Hogyan öltöztetnéd fel? – síkbábok felöltöztetése különféle ünnepeknek, ünnepélyeknek megfelelően

Kreativitás, kézügyesség koncentráció Egész osztály csoport játék síkbábok

A feldolgozás menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

I. Ráhangolódás, motiváció

1. Különböző zenei részletek meghallgatása és arról való beszélgetés irányított kérdésekkel  A feladat meghatározása: - A gyerekek meghallgatják a különböző zenei részleteket és irányított kérdésekkel kezdeményezi a tanító a beszélgetést. – Célszerű minden zenei részlet után megbeszélni. Kérdések. Hol hangozhatott el ez a részlet? Hol járhattunk?


2. Tárgyak a földön  A feladat meghatározása: - A földre különféle tárgyakat teszünk és letakarjuk. Majd meghallgatjuk a feltételezéseket arról, hogy mi lehet a terítő alatt. - A gyerekek feladata lesz a terítő felemelése után, hogy 1 perc alatt minél több tárgy nevét jegyezzék meg! - A tanító az 1 perc leteltével újra letakarja a tárgyakat és meghallgatja a gyerekek felsorolását. - A felsorolás után a tárgyak válogatása következik. - Mi tartozhat az ünnephez? Mi tartozhat egy ünnepi alkalomhoz? - / fehér blúz, sötét szoknya, póló, bakancs, ünnepi cipő, tréning ruha, papucs, törölköző, sapka, játékautó,/ 3. Jut eszembe az ünnepről című játék  A feladat meghatározása: - A gyerekek az ünneppel kapcsolatban szavakat, szókapcsolatokat fogalmazzanak meg! - Pl.: Nekem az ünnepről a fehér blúz jut eszembe. Majd egy másik gyerek: nekem az ünnepről a sorakozó jut eszembe. …

II. Az élethelyzetek megismerése, értelmezése

1. Bori, Bence történetének megismerése  A feladat meghatározása: - A tanító felolvassa Bori és Bence történetét.

2. A történet befejezésének lehetőségei  A feladat meghatározása: - A történet megismerése után a tanító irányított kérdések segítségével feleleveníti az eseményeket. - Majd különböző befejezéseket találnak ki a történethez. Célszerű minél több más-más befejezést kitalálni, ha nehezen megy a tanító segítsen!


3. „Hova tartozom?” Puzzle darabok alapján csoportok kialakítása  A feladat meghatározása: - Négy A/4-es képet vág 4-5 darabra a csoport létszámától függően a tanító. A puzzle darabokat összekeverjük. Minden gyerek kap egy darabot. Keressék meg azt a társukat, akinél lehet az ő puzzle darabjához hozzáillő részlet. Így alkotnak majd egy csoportot. Képek: Karácsonyfa díszekkel; anyák napi meghívó, Születésnapi torta, Magyar zászló - Miután megtalálták a társaikat illesszék össze a képet egy egésszé. 4. Hogyan öltöztetnéd fel? – síkbábok felöltöztetése különféle ünnepeknek, ünnepélyeknek megfelelően  A feladat meghatározása: - Az előzőekben összerakott képekhez a gyerekeknek a síkbábokat úgy kell felöltöztetni, hogy az, az alkalomnak magfelelő legyen. A feladat elvégzése után döntéseiket indokolják meg.

B. Feladat / Gyűjtemény

II. 1. Bori Bence története: Szeptember elseje van. Bence első napja az iskolában. Már napok óta izgalomban van. Vajon mi fog történni? Milyen osztálytársai lesznek, Milyen lesz a tanító néni? S ráadásul a szülei sem kísérik el ezen a nevezetes napon, mert külföldre kellett utazniuk. Egész éjszaka alig aludt valamit, persze reggel elaludt. Sietve mosakodott meg, kaptamagára a ruháját és ő ébresztette fel nagymamáját is, aki ezekben a napokban vigyáz rá, míg a szülei távol vannak. Szerencsére még időben odaértek az iskolához, mert az évnyitó ünnepély csak 8 órakor kezdődött. Sok kisgyerek érkezett ünneplő ruhában az iskola elé szüleivel, nagyszüleivel. S akkor hirtelen Bence a ruhájára nézett. „Te, jó ég! Nem jött ünneplőbe!” Keservesen elkezdett sírni. Be sem akart menni az iskola kapuján, hiába vigasztalta nagymamája. Nem lesz semmi baj! Szégyellte magát, nagyon szégyellte magát. Pedig az anyukája gyönyörűen kivasalta a ruháját, kikészítette, hogy minden rendben legyen. De ő a nagy kapkodásban elfelejtette. Egyszer csak egy kislány lépett oda hozzá. -Te miért sírsz? Gyere velem én is most leszek első osztályos! Menjünk együtt! Bence még hüppögött egy kicsit és nagy nehezen oda nyújtotta a kislánynak a kezét. A lábai nehezen mozdultak, mert félt, hogy mi fog az iskolában történni. Kézen fogva elindultak …Bence még egyszer hátrafordult és segítségkérően nézett a nagymamájára. Legszívesebben visszafutott volna hozzá, de a kislány keze nem engedte. 2.


¨


¨


3.