Életjátékok 1. osztály „Hogyan kell viselkedni?”

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

Hittig (Talk | Szerkesztései)
(Új oldal, tartalma: „'''Életjátékok 1. osztály„Hogyan kell viselkedni?”''' Készítették: Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes A modul célja A kommunikációs k...”)
Következő változtatások ›

2016. május 26., 16:08 változat

Életjátékok 1. osztály„Hogyan kell viselkedni?”

Készítették: Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

A modul célja A kommunikációs képességek fejlesztése verbális és nonverbális gyakorlatok alkalmazásával, az ünnepek, az ünnepélyek viselkedési normáinak megismerése; adott szituációs helyzetek megismerése, kipróbálása, elemzése, értelmezése Időkeret 2X45’ 2. egység Ajánlott korosztály 6-7 év 1. osztály Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben: Tanterv; szóbeli szövegalkotás fejlesztése; anyanyelv, beszéd, Szűkebb környezetben: Illemszabályok megismerése, és alkalmazásának módjai az íratlan szabályoknak, elvárásoknak megfelelően.

Ajánlott megelőző tevékenységek: néhány drámajáték eljátszása

Ajánlott követő tevékenységek: szituációs, és helyzetgyakorlatok

A képességfejlesztés fókuszai a) Információs és kommunikációs kultúra: megismerési és értelmezési kép. b) Beszéd/magyar nyelv és irodalom/, beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása c) Ember és társadalom: ismeretszerzés, tanulás, szokásrendszerek kialakítása, térben és időben való tájékozódás


Ajánlás: Ünnepi alkalomra való készülődés részeként célszerű alkalmazni, vagy közvetlenül évnyitó után alkalmas lehet a modul feldolgozása, hogy a helyes viselkedési normákkal megismerkedjenek, kipróbálhassák azokat.

Támogató rendszer: Néhány drámapedagógiai játék eljátszása, néhány kooperatív technika kipróbálása.

Értékelés szempontjai: a közös munkában való részvétel, célszerű a szóbeli pozitív megerősítés, és a helyes döntéshozatalra való ösztönzés; a közös munkában való részvétel.


Vázlat

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.


Lépések, tevékenységek


Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport / A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés

Eszköz/ Feladat/ Gyűjtemény


Munkaformák Módszerek


I. Az élethelyzet kipróbálása 35’


1. Érzelmek kifejezése Bori Bence történetével kapcsolatban – mimikával és testtartással Empatia, kooperatív Egész osztály egyéni játék 2. Az előzőleg bemutatott mozdulatok „megszólaltatása”

együttműködés Egész osztály csoport Játék, beszélgetés

3. Szerepbe bújás - Te mit tennél? Te mit tettél volna Bence helyében?

Kifejező készség, empátia Egész osztály egyéni beszélgetés 4. Szerepjáték – a család évnyitó ünnepélyre készülődik – anya, apa, gyerek - a család karácsony estére készül - a család szülinapi zsúrra készül - a család nemzeti ünnepre készül Empatikus Együttműködés tolerancia Egész osztály csoport játék 5. A csoportok szerepjátékainak megbeszélése

kifejező Egész osztály csoport Játék, beszélgetés 6. A „jó tanácsok” megfogalmazása Az ünnepélyen illik… Az ünnepélyen nem illik… Kifejező Egész osztály frontális beszélgetés
II. Szintézis 5’

1. Zenére megfelelő viselkedési forma bemutatása – az óra elején halott zenei részletek ismételt meghallgatása Zenei és mozgásemlékezet Egész osztály egyéni bemutatás Gryllus, Halász Judit Himnusz, Dzsungel könyve 2. Az egyéni viselkedési reakciók megbeszélése Szóbeli kifejező Egész osztály frontális beszélgetés


III. Zárás, értékelés 5’ 1. A gyerekek beszámolnak a saját munkájukról. Szóbeli kifejező Egész osztály frontális beszélgetés 2. A tanító értékeli az osztály munkáját Szóbeli kifejező Egész osztály frontális beszélgetésA feldolgozás menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.


I. Az élethelyzet kipróbálása 35’

1. Érzelmek kifejezése Bori Bence történetével kapcsolatban  A feladat meghatározása: - A megismert történet alapján egy- egy részletet kiragadva jelenítsék meg mimikával, gesztussal, testtartással Bence érzelmeit, az ő szerepébe bújva. - A bemutatás után beszéljek a látottakat. Mennyire volt hiteles az érzelmi viszonyulás! 2. Az előzőleg bemutatott mozdulatok „megszólaltatása”  A feladat meghatározása: - A gyerekek a némajáték után ismét szerepbe bújva szólaltassák meg az adott szituációnak megfelelő érzelmeiket, gondolataikat. Természetesen Bencére vonatkoztatva. - A bemutatás után a hallottakról is alkossanak véleményt. 3. Szerepbe bújás – Te mit tennél? Te mit tettél volna Bence helyében?  A feladat meghatározása: - Mindenki Bence szerepébe bújik és az ő szemszögéből elképzeli az eseményeket. Így ennek megfelelően szólal meg, és mutatja be, hogy ő mit tett volna Bence helyében. - A különféle megoldási módok közül a gyerekek válasszák ki közösen azokat, amelyek a legjobbak. 4- 5- 6. Szerepjáték – a család évnyitó ünnepélyre készülődik – anya, apa, gyerek, a család karácsony estére készül; a család szülinapi zsúrra készül; a család nemzeti ünnepre készül.  A feladat meghatározása: - A csoportok válasszanak maguknak szerepeket- anya apa, gyerekek – és beszéljék meg, hogy készül a család az adott ünnepre, ünnepélyre. Különös tekintettel a ruházatra, ajándékokra, viselkedésre, az előkészületekre, az ünnepi asztal megterítésére, az ünnep lezárására. - A csoportok egymást hallgassák meg és értelmezzék a bemutatást. Itt lehetősége nyílik a tanítónak arra, hogy az írott és az íratlan szabályokról, viselkedési formákról, normákról beszélgessenek. A tanítónak kell észrevennie a lehetőséget, hogy ezekről a fontos nevelési lehetőségekről szót ejtsenek. De úgy, hogy a gyerekek fogalmazzák meg, maguk jöjjenek rá, hogy mi a helyes, mi nem. /Az ünnepélyen illik. Az ünnepélyen nem illik…/
II. Szintézis

1-2. Zenére megfelelő viselkedési forma bemutatása – az óra elején halott zenei részletek ismételt meghallgatása - Az egyéni viselkedési reakciók megbeszélése A feladat meghatározása: - Ugyanazokat a zenei részleteket hallgassák meg a gyerekek, amit az óra elején már megismertek. Mutassák be, hogy hogyan kell

   illendően viselkedni a Himnusz vagy a Szózat meghallása alatt. ill. mit csinálhatunk egy szülinapi zsúron, ha könnyedebb zenék   
   vannak, és miért „ hatódik meg a család” ha a feldíszített karácsonyfa mellett áll. 

III. Zárás, értékelés 5’

1-2. A tanító értékeli az osztály munkáját, gyerekek beszámolnak a saját munkájukról.

  A feladat meghatározása:
 - A tanító és az osztály közösen értékelik a munkát.B.Feladat / Gyűjtemény

II. 1. Bori Bence története: Szeptember elseje van. Bence első napja az iskolában. Már napok óta izgalomban van. Vajon mi fog történni? Milyen osztálytársai lesznek, Milyen lesz a tanító néni? S ráadásul a szülei sem kísérik el ezen a nevezetes napon, mert külföldre kellett utazniuk. Egész éjszaka alig aludt valamit, persze reggel elaludt. Sietve mosakodott meg, kaptamagára a ruháját és ő ébresztette fel nagymamáját is, aki ezekben a napokban vigyáz rá, míg a szülei távol vannak. Szerencsére még időben odaértek az iskolához, mert az évnyitó ünnepély csak 8 órakor kezdődött. Sok kisgyerek érkezett ünneplő ruhában az iskola elé szüleivel, nagyszüleivel. S akkor hirtelen Bence a ruhájára nézett. „Te, jó ég! Nem jött ünneplőbe!” Keservesen elkezdett sírni. Be sem akart menni az iskola kapuján, hiába vigasztalta nagymamája. Nem lesz semmi baj! Szégyellte magát, nagyon szégyellte magát. Pedig az anyukája gyönyörűen kivasalta a ruháját, kikészítette, hogy minden rendben legyen. De ő a nagy kapkodásban elfelejtette. Egyszer csak egy kislány lépett oda hozzá. -Te miért sírsz? Gyere velem én is most leszek első osztályos! Menjünk együtt! Bence még hüppögött egy kicsit és nagy nehezen oda nyújtotta a kislánynak a kezét. A lábai nehezen mozdultak, mert félt, hogy mi fog az iskolában történni. Kézen fogva elindultak …Bence még egyszer hátrafordult és segítségkérően nézett a nagymamájára. Legszívesebben visszafutott volna hozzá, de a kislány keze nem engedte. 2.


¨


¨


3.